Príbeh

Slovník histórie


Právny štát

Je to rovnaké ako demokratický štát. Jej hlavným rysom je existencia ústavy slobodne hlasovanej a schválenej ustanovujúcim zhromaždením zloženým zo zástupcov obyvateľstva zvolených za podmienok slobody a dodržiavania demokratických práv. Ďalšou črtou právneho štátu je dodržiavanie individuálnych a kolektívnych slobôd a ľudských práv.

Ďalšie návrhy slov ...

úder

komunizmus

socializmus

Občianske práva

coronelismo

dvoran

pravek

interventor

List of site sources >>>