Príbeh

Slovník histórie


Kasačný

Je to akt pozastavenia politických práv osoby na obdobie alebo na celý život. To znamená, že vylúčená osoba nemôže kandidovať do verejnej funkcie ani byť volená hlasovaním. Počas vojenského režimu v Brazílii (1964 - 1985) vláda zrušila politické práva stoviek odporcov. V demokracii je prepadnutie politických práv jedným z vhodných trestov za zločiny spáchané ľuďmi vo verejnej funkcii - prezident, guvernér, starosta, zástupca, senátor atď. V tomto prípade má obvinený široké právo na obhajobu.

Ďalšie návrhy slov ...

doktrína

elita

coronelismo

komunizmus

genocída

pozitivizmus

jezuiti

kapitál

List of site sources >>>