Príbeh

Slovník histórie


Tridentská rada

Rada je valné zhromaždenie najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. V prípade Tridentskej rady, ktorej predsedal pápež Pavol III., Sa začal v roku 1545 v talianskom meste Trento a jeho cieľom bolo nájsť odpovede na problémy, ktoré predstavujú protestanti a humanisti. Závery, ktoré vyvodila Rada Tridentov, poukazujú na centralizáciu právomocí pápeža, ktorý sa v súčasnosti považuje za „univerzálneho pastora Cirkvi“, a vo všetkých veciach dogmy a disciplíny sa mu dáva najvyššia moc. Na druhej strane bolo vytvorených niekoľko noriem, aby sa zabránilo zneužívaniu a luxusnosti duchovenstva. Stručne povedané, Tridentská rada dala katolíckej cirkvi centralizovanejší a autoritatívnejší charakter, ktorý predstavuje dôležitú reformnú akciu s cieľom obmedziť zneužívanie a znehodnocovanie zvykov a zabrániť postupu protestantizmu.

Ďalšie návrhy slov ...

Staroba alebo staroveku

mnohobožstva

totalitarizmu

barbari

občianstvo

neolitický

populizmus

Hlasovanie za zastavenie

List of site sources >>>