Zemepis

Amerika (pokračovanie)


Kuriozity

Hurikány

Hurikány sú bežné javy v Strednej Amerike a na juhovýchode Spojených štátov.

Tvoria sa v horúcich a vlhkých oblastiach po tom, ako slnečné lúče zahriali oceánsku hmotu, čo spôsobuje rýchly nárast vlhkosti, ktorá pri stúpaní ochladzuje, kondenzuje a padá v podobe dažďa.

Ak sa tento jav vyskytuje veľmi intenzívne, môže to viesť k hurikánom.

Mráz

Vo viacerých oblastiach nachádzajúcich sa v južnej časti Brazílie je možné v najchladnejších zimných dňoch pozorovať jav nazývaný mráz.

K tomuto javu dochádza, keď silná polárna vzduchová masa dosiahne oblasť a spôsobí náhly pokles teploty.

Keď teploty klesnú pod nulu, rastliny sú tak chladné, že vlhkosť vzduchu zamrzne a nechávajú ich zakryté mrazenou rosou alebo mrazom.

List of site sources >>>