Príbeh

V-1 Poškodenie strážnej kaplnky, Wellingtonove kasárne


V-1 Poškodenie strážnej kaplnky, Wellingtonove kasárne

Tu vidíme škody spôsobené na kaplnke strážcov vo Wellingtonových kasárňach najničivejším výbuchom V-1 druhej svetovej vojny. V-1 zasiahol počas rannej služby v nedeľu 18. júna 1944 a strecha sa zrútila na zbor. Celkom bolo zabitých 121 ľudí a 141 bolo zranených

List of site sources >>>