Príbeh

Abderov demokrat


Demokritus z Abdery bol dôležitým gréckym filozofom, ktorý žil v rokoch 460 až 370 pred Kr. Bol učeníkom Leucippusa z Miléta (grécky filozof).

Bol tiež astronóm a matematik. Jeho predstavy o atomizme boli také, že všetka hmota bola tvorená malými časticami, ktoré pomenoval atómy, čo znamená nerozdeliteľné častice. Atómy sú grécke slovo, kde „a“ znamená nie a „toos“ znamená kus.

Nie je jasné, či tieto atomistické myšlienky boli jeho vlastnými alebo myšlienkami jeho pána Leucippusa. Pre Demokrita bol vesmír nekonečný, kde existovalo mnoho ďalších podobných svetov, ako je ten náš. Existujú záznamy, ktoré napísal o 90 dielach. Slávny citát z Demokritu: „Všetko vo vesmíre je výsledkom náhody a nevyhnutnosti.“

List of site sources >>>


Video: 0:53 Heavy-Metal in Syrien Kulturzeit (Január 2022).