Príbeh

Darius VeľkýPerzský cisár (550 pnl - 486 pnl).

Jeden z hlavných vládcov Perzskej ríše, založený Cyrusom Veľkým. Trón nastúpil v roku 521 pnl po porážke kňazskej kasty, ktorá prevzala moc. Pokračuje v plánoch Ciro na univerzálnu nadvládu.

Perzská ríša dosiahla vo svojej vláde najširší rozsah a siahala až po Indiu. Podmaní si Thrákiu a Macedónsko, regióny susediace s Gréckom, nepodarí sa im však Grékov a je porazený v maratónskej bitke.

Rovnako ako Cyrus sa snaží rešpektovať slobodu náboženského vyznania a zvyky dominovaných národov. Vzhľadom na administratívneho génia reštrukturalizuje impérium a rozdeľuje ho do 20 regiónov nazývaných satrapie, ktoré majú relatívnu autonómiu, ale sú podriadené centrálnej moci.

Stavia cesty spájajúce tieto administratívne jednotky s Susou, hlavným mestom kráľovstva, kde sídli suverénny štát. Napríklad „kráľovská cesta“ medzi Sardisom a Susou je dlhá 2 500 kilometrov. V Susa robí dôležité architektonické práce: obnovuje opevnenie, stavia obrovskú súdnu sieň a obytný palác.

List of site sources >>>