Príbeh

Manuelská vlajka


Pernambuco básnik (19/4/1886-13 / 10/1968). Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, narodený v Recife, je jedným z veľkých mien modernej brazílskej poézie. Navštevuje strednú školu v Rio de Janeiro a začína inžinierstvo na polytechnickej škole v São Paule.

Štúdie prerušili v roku 1904 z dôvodu tuberkulózy. Trávi dlhú dobu v klimatických obdobiach v Brazílii a Európe, kde prichádza do styku so symbolickou a post-symbolistickou poéziou, čo je základný vplyv jeho prvej knihy, Šedá hodín (1917). Usadil sa v Rio de Janeiro, kde píše poéziu a prózu, robí literárnu kritiku a vyučuje na Národnej filozofickej fakulte.

Voľný verš používa s veľkým majstrovstvom v poetickom diele, ktoré hovorí o láske, smrti a jednoduchých každodenných epizódach, zaobchádza s humorom, horkosťou a iróniou. Je priekopníkom modernizmu karneval (1919) a zúčastňuje sa Týždňa moderného umenia 1922.

Oznamuje svoju kariéru v roku 2006 Trasa Pasargada (1954), v ktorej je pamätníkom. Prekladá do portugalčiny, okrem iného, ​​diela Williama Shakespeara, Rainer Maria Rilke a García Lorca. Zomiera v Rio de Janeiro.

List of site sources >>>