Príbeh

Pedro Álvares Cabral


Portugalský navigátor, narodený v Belmonte v rokoch 1467 alebo 1468, syn hlavného starostu tejto lokality. Okolo 10 rokov odišiel na súd.

Prišiel si vziať neter z Afonso de Albuquerque. Je známe, že ho D. João II poskytol, hoci jeho dôvody sa ignorujú.

Po návrate Vasca da Gamy z Indie v roku 1499 je Pedro Álvares Cabral vymenovaný za veliteľa flotily trinástich lodí, ktoré v marci 1500 odchádzajú do Indie. Sleduje trasu, ktorú naznačil Vasco da Gama, ale keď prechádza cez Kapverdy, podrobuje sa ďalšej obchádzke na juhozápad a 22. apríla 1500 sa dostane na brazílske pobrežie.

Posiela loď do Portugalska so správou o objave a odchádza do Indie a príde do Calicutu 13. septembra 1500. Stratilo sa niekoľko lodí, vrátane lode Bartolomeu Dias, ktorá sa potopila neďaleko mysu Dobrej nádeje, ktorú on sám Prvýkrát sa zdvojnásobil roky a po splnení svojej misie na východe sa Pedro Álvares Cabral vrátil v roku 1501 a usadil sa vo svojej doméne v oblasti Santarém, kde zomrel v roku 1520.

List of site sources >>>