Zemepis

Zdroje energie (pokračovanie)


Vytvorené pred miliónmi rokov z akumulácie podzemných organických materiálov.

Výroba energie z týchto zdrojov zvyčajne vytvára znečistenie, ktoré prispieva k zvýšeniu skleníkového efektu a globálnemu otepľovaniu.

Platí to najmä pre ropné produkty (nafta a benzín) a uhlie. V prípade zemného plynu je úroveň znečisťujúcich látok oveľa nižšia.


Ťažba ropy - príklad fosílnej energie


Video: Hana Blochová Tajemství Karla IV Magisterium Karlštejna #2 (December 2021).