Zemepis

Zástupcovia modelovania (pokračovanie)


Sopečná činnosť

Je to akcia sopiek. Volánizmus nazývame súborom procesov, pomocou ktorých magma a súvisiace plyny vystupujú cez kôru a uvoľňujú sa na zemský povrch a atmosféru.

Vytlačené materiály môžu byť tuhé, kvapalné alebo plynné a hromadia sa v depozite pod sopkou, až kým tlak nespôsobí erupciu.

Láva tečie dole sopečnou budovou, mení a vytvára nové tvary v krajine. Väčšina sopiek Zeme sa sústreďuje na Tichý kruh ohňa, od Ánd po Filipíny.

Seizmické trasenie alebo zemetrasenie

Zemetrasenie alebo zemetrasenie je náhly pohyb alebo zemetrasenie spôsobené náhlym uvoľnením postupne akumulovaného úsilia. Tento pohyb sa šíri horninami cez seizmické vlny (ktoré môžu byť detekované a merané seizmografmi).

Bodom na Zemi, kde sa zemetrasenie začína, je pokrytec alebo ohnisko. Epicentrum je bod na zemskom povrchu, kde sa prejavuje. Intenzita zemetrasenia je daná Richterovou stupnicou, ktorá meria množstvo energie uvoľnenej pri každom zemetrasení.

List of site sources >>>