Zemepis

Zástupcovia modelovania (pokračovanie)


Povodne

Povodeň je veľké množstvo vody, ktorá prudko tečie v dôsledku hojných zrážok.

Toto vodné násilie má veľkú erozívnu silu. Na svahu bez vegetačného krytu môžu odtoky čerpať z plytkých brázd až po hlbšie zvané rokliny.

V Brazílii spôsobuje kombinácia odtoku a podzemnej vody rokle, obrovské diery, ktoré ničia ornú pôdu a poškodzujú poľnohospodárstvo.

List of site sources >>>