Zemepis

Zástupcovia modelovania (pokračovanie)


Ľadovcov

Sú to veľké masy ľadu, ktoré sa začínajú tvoriť na veľmi chladných miestach, pretože v lete sa topí sneh.

Hmotnosť snehových vrstiev nahromadených v po sebe nasledujúcich zimách ju premení na ľad.

Keď sa táto masa ľadu pohybuje, eroduje okolité skaly a vytvára údolia tvaru U.

List of site sources >>>